ΤΑΡΩ

Η τράπουλα Ταρώ είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους μαντείας, συνδεδεμένη και με τον αποκρυφισμό. Η εμφάνισή της συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίζει το μέλλον του και τοποθετείται περίπου το 13ο αιώνα.

Η χρήση της είναι μια προσπάθεια των μυστών να επικοινωνήσουν με το θείο, να έρθουν σε επαφή με την απόκρυφη γνώση και να αποκαλύψουν μελλοντικές καταστάσεις.

Όπως κάθε μαντική τέχνη, σκοπός είναι μέσα από τις κάρτες της μικρής και της μεγάλης Αρκάνα να στραφούμε στην αυτογνωσία και την ενδοσκόπηση. Μέσα από τα αρχετυπικά σύμβολα της κάθε φιγούρας και την ανάλυσή τους, οδηγούμαστε σε συγκεκριμένες εξηγήσεις.

Τα σύμβολα αυτά απευθύνονται στο υποσυνείδητό και το ασυνείδητό μας κι ερμηνεύοντάς τα σωστά, οδηγούμαστε εκεί που επιθυμούμε. Η μικρή και η μεγάλη Αρκάνα έχουν απόκρυφο περιεχόμενο κι αντιστοιχούν στο μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο αντίστοιχα.

Αυτό που ουσιαστικά γίνεται με τη μαντεία των Ταρώ, είναι να προβλέψουμε πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα βάσει των ως τώρα ενεργειών μας και να αντλήσουμε συμβουλές για το πως να χειριστούμε με περισσότερη σύνεση τις καταστάσεις που μας παρουσιάζονται. Είναι αυτονόητο πως αλλάζοντας τις επιλογές μας, αλλάζουμε και τις μελλοντικές εξελίξεις.