ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ

Η τέχνη της Καφεμαντείας ξεκίνησε από τα βάθη των αιώνων και δεν υπάρχει γραπτό στοιχείο το οποίο να μαρτυρεί την αφετηρία της.

Η τέχνη της Καφεμαντείας έχει πλέον όλα τα στοιχεία για να καταταχθεί μαζί με τις υπόλοιπες μαντικές τέχνες. Απαραίτητο είναι το φυσικό χάρισμα της διαίσθησης γιατί εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις χρειάζεται και η εμπνευσμένη ερμηνεία.

Με τη Καφεμαντεία μπορούμε να προβλέψουμε μελλοντικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου με ακρίβεια χρόνου. Η τέχνη της Καφεμαντείας είναι κατεξοχήν τέχνη πρόγνωσης. 

Η Καφεμαντεία χρησιμοποιείται ευρέως για να προβλεφθούν σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου όπως η διάρκεια της ζωής, η ποιότητα αυτής, η υγεία, ο γάμος, το διαζύγιο, η χηρεία, τα παιδιά, η οικονομική κατάσταση, οι σπουδές, τα ταξίδια, η μετανάστευση, η κληρονομιά, τα ταλέντα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ατόμου.

Μέσω της Καφεμαντείας μπορεί να προβλεφθεί ένα γεγονός με μεγάλη ακρίβεια χρόνου με προσέγγιση ακόμα και λεπτών της ώρας. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό γιατί ένα άτομο μπορεί να καθορίσει τις επιλογές του και χρονικά.