Φυλαχτό Πεντάλφα της Σελήνης με Γρανάτη για Σοφία και Διαίσθηση

Η πεντάλφα αποτελεί ιερό προστατευτικό σύμβολο που οι τέσσερες ακτίνες του αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα στοιχεία, τη γη, τον αέρα τη φωτιά και το νερό, ενώ η πέμπτη, η ανώτερη, αντιπροσωπεύει το πνεύμα.
Η Πεντάλφα μαζί με τη σελήνη δείχνει την ημισέληνο που είναι συνδεδεμένη με την πεντάλφα. Η πεντάλφα στην όρθια θέση της αντιπροσωπεύει το Πνεύμα σε ισορροπία και αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.
Η ημισέληνος είναι πιο διορατική και διαισθητική. Μαζί μπορούν να θεωρηθούν ως η ισορροπία της σοφίας και της διαίσθησης.
Αυτό το φυλαχτό θωρακίζει και ενδυναμώνει το πνεύμα ώστε να μπορείτε να προβλέψετε κινδύνους και παράλληλα να τους χειριστείτε με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Η λογική, η ορθότητα των επιλογών και η πνευματική διαύγεια θα οδηγήσουν στην πρόοδο και την επιτυχία.

Μέγεθος: 2,5 cm

Φυλαχτό από καθαρό Ασήμι 

38.00

Φυλαχτό Πεντάλφα της Σελήνης με Γρανάτη για Σοφία και Διαίσθηση

Η πεντάλφα αποτελεί ιερό προστατευτικό σύμβολο που οι τέσσερες ακτίνες του αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα στοιχεία, τη γη, τον αέρα τη φωτιά και το νερό, ενώ η πέμπτη, η ανώτερη, αντιπροσωπεύει το πνεύμα.
Η Πεντάλφα μαζί με τη σελήνη δείχνει την ημισέληνο που είναι συνδεδεμένη με την πεντάλφα. Η πεντάλφα στην όρθια θέση της αντιπροσωπεύει το Πνεύμα σε ισορροπία και αρμονία με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.
Η ημισέληνος είναι πιο διορατική και διαισθητική. Μαζί μπορούν να θεωρηθούν ως η ισορροπία της σοφίας και της διαίσθησης.
Αυτό το φυλαχτό θωρακίζει και ενδυναμώνει το πνεύμα ώστε να μπορείτε να προβλέψετε κινδύνους και παράλληλα να τους χειριστείτε με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Η λογική, η ορθότητα των επιλογών και η πνευματική διαύγεια θα οδηγήσουν στην πρόοδο και την επιτυχία.

Μέγεθος: 2,5 cm

Φυλαχτό από καθαρό Ασήμι 

38.00

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr