ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ FENG SHUI GANESHA

32.00

Ο Γκανέσα, γνωστός και ως Γκανές ή Βιναγιάκα, ο θεός με το κεφάλι ελέφαντα, είναι μια από τις γνωστότερες αναπαραστάσεις θεότητας στον Ινδουισμό. Είναι ο θεός της σοφίας, των τεχνών, των γραμμάτων, κύριος του ξεκινήματος και της υπερπήδησης των εμποδίων. Ο λωτός ( συμβολίζει την κατάσταση της πνευματικής τελειότητας και την πλήρη πνευματική αγνότητα).