Ζωδιακό Ενεργειακό ΚΕΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΑ ΤΑ ΤΑΥΡΟΣ – ΖΥΓΟΣ

10.00

Ζωδιακό Ενεργειακό ΚΕΡΙ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΑ ΤΑ ΤΑΥΡΟΣ – ΖΥΓΟΣ

10.00