ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΑ ΤΑΥΡΟΣ – ΖΥΓΟΣ

10.00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΑ ΤΑΥΡΟΣ – ΖΥΓΟΣ

10.00