Οβελίσκος Φθωρίτη 4-5 εκ.

Αλήθεια * Συνείδηση * Καθαρισμός αύρας * Διάνοια * Προστασία *

12.50

Οβελίσκος Φθωρίτη 4-5 εκ.

Αλήθεια * Συνείδηση * Καθαρισμός αύρας * Διάνοια * Προστασία *

12.50

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr