Μαντικό Εκκρεμές με Οργονίτη και Πράσινη Αβεντουρίνη

24.00

Μαντικό Εκκρεμές με Οργονίτη και Πράσινη Αβεντουρίνη

24.00

Το εκκρεμές είναι μια από τις πιο ισχυρές μαντικές τέχνες ανά τους αιώνες και μέχρι και σήμερα συμπληρώνει τις υπόλοιπες μεθόδους με τις απόλυτες και άμεσες απαντήσεις που προσφέρει…με απώτερο και μοναδικό σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητας του Ενδιαφερόμενου. Άλλωστε όλες οι μαντικές τέχνες, έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και όχι παρεμβατικό.
Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.