ΛΕΥΚΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

10.00

ΛΕΥΚΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

10.00