ΚΟΚΚΙΝΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΟ ΚΡΙΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ

10.00

ΚΟΚΚΙΝΟ ΖΩΔΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΖΩΔΙΟ ΚΡΙΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ

10.00