ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

17.00

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

17.00

Στα σανσκριτικά, η λέξη κάρμα σημαίνει δράση – αντίδραση. Έτσι, είναι απλά και μόνον ο νόμος του αίτιου και του αποτελέσματος. Όταν ο άνθρωπος κάνει μια πράξη, δέχεται την συνέπεια αυτής της πράξης. Ο καθένας δέχεται ως επιστροφή τους καρπούς των εκπομπών του και μονάχα τούτους εδώ. Η οποιαδήποτε διαιτησία αποκλείεται, καμιά αδικία δεν είναι δυνατή, κανένα τέχνασμα δεν θα μπορούσε να πετύχει.