Ενεργειακό ΚΕΡΙ θεραπείας και καθαρισμού για το πέμπτο τσάκρα (Vishuddha)

Ενεργειακό κερί θεραπείας και καθαρισμού για το πέμπτο τσάκρα (Vishuddha). Αφορά την επικοινωνία, την έκφραση ιδεών και την αυθεντικότητα. 

6.00

Ενεργειακό ΚΕΡΙ θεραπείας και καθαρισμού για το πέμπτο τσάκρα (Vishuddha)

Ενεργειακό κερί θεραπείας και καθαρισμού για το πέμπτο τσάκρα (Vishuddha). Αφορά την επικοινωνία, την έκφραση ιδεών και την αυθεντικότητα. 

6.00

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr