ΡΙΖΩΜΑ Εμπορικής Επιτυχίας και Προσέλκυση Χρήματος

Ρίζωμα Εμπορικής Επιτυχίας και Προσέλκυση Χρήματος

32.00

ΡΙΖΩΜΑ Εμπορικής Επιτυχίας και Προσέλκυση Χρήματος

Ρίζωμα Εμπορικής Επιτυχίας και Προσέλκυση Χρήματος

32.00

Ρίζωμα Εμπορικής Επιτυχίας και Προσέλκυση Χρήματος

Στο παρελθόν το ονόμαζαν και Χρυσορίζωμα, γιατί ήξεραν ότι όπου μπει και λιβανίσει, όπου ριχτεί και καθίσει, θα Ρίζωνε την χαρά της άνετης ζωής.

Όλες οι έξυπνες γυναίκες δεν άφηναν τον άντρα τους να φύγει από το σπίτι κάθε πρώτη του μήνα αν δεν του έβαζαν μια ελάχιστη ποσότητα στην τσέπη που είχε τα χρήματα γιατί γνώριζαν ότι όλο το μήνα οι δουλειές του θα ανθούσαν.

Το τυχερό ρίζωμα της αφθονίας, για να προσελκύσει τον πλούτο και την καλή ζωή, το περνάμε πάντα από όλες τις γωνίες του σπιτιού ή του μαγαζιού μας.

Μια φορά το μήνα, λίγα υπολείμματα τα ρίχνουμε στις γωνίες και τα αφήνουμε ώστε να έχουμε τύχη για όλο τον μήνα και τέλος πάντα ρίχνουμε λίγο, όπως είναι άκαυτο και ανανεώνουμε κάθε μήνα σε σημεία που έχουμε χρήματα, όπως π.χ. η ταμειακή μηχανή.

Τα υπολείμματα του τυχερού Ριζώματος, αν έχουμε δικό μας κήπο ή γλάστρες τα ρίχνουμε πάντα εκεί μέσα.