ΡΙΖΩΜΑ για Διχόνοια και Διάλυση

Ρίζωμα για Διχόνοια και Διάλυση

50.00

ΡΙΖΩΜΑ για Διχόνοια και Διάλυση

Ρίζωμα για Διχόνοια και Διάλυση

50.00

Ρίζωμα για Διχόνοια και Διάλυση

Ρίζωμα επιθετικής Μαγείας και πανουργίας, που φέρνει προβλήματα και αναποδιές σε άτομα που σας έχουν βλάψει και σας έχουν προκαλέσει κακό.

Οι σοφές γυναίκες ήξεραν ότι όπου περαστεί και διαβαστεί θα φέρει μεγάλη σύγχυση και αναταραχή.

Είναι αρκετά δυνατό να κλονίσει τόσο σχέσεις και γάμους όσο και επαγγελματικά θέματα.
Μπορεί να σπείρει και να ριζώσει τη διχόνοια ακόμα και στους πιο δυνατούς δεσμούς.