ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΩΡΟΥ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

28.50

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΩΡΟΥ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

28.50