Ξόρκι Εκπλήρωση Αποστολής Ευχών στο Σύμπαν “Απαλλάσω Εαυτόν”

Ο καπνός των θυμιαμάτων ανήκει στο στοιχείο του αέρα, και είναι το κοντινότερο στοιχείο που έχουμε στον αιθέρα. Η αλληλεπίδραση των μηνυμάτων Αιθέρα και του Σύμπαντος είναι η καλύτερη, με αποτέλεσμα τα ξόρκια να στέλνονται ευκολότερα και οι ευχές να πραγματοποιούνται πιο άμεσα. Το 7ήμερο ξόρκι αυτό μας βοηθά να ανοίξουμε τα μάτια και να αντικρίσουμε το μπροστά. Πολλοί είναι δέσμιοι του παρελθόντος τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα στην καθημερινότητα τους. Έτσι βοηθούμε τους εαυτούς μας να σπάσουν απο μόνους τους τα δεσμά.

21.00

Ξόρκι Εκπλήρωση Αποστολής Ευχών στο Σύμπαν “Απαλλάσω Εαυτόν”

Ο καπνός των θυμιαμάτων ανήκει στο στοιχείο του αέρα, και είναι το κοντινότερο στοιχείο που έχουμε στον αιθέρα. Η αλληλεπίδραση των μηνυμάτων Αιθέρα και του Σύμπαντος είναι η καλύτερη, με αποτέλεσμα τα ξόρκια να στέλνονται ευκολότερα και οι ευχές να πραγματοποιούνται πιο άμεσα. Το 7ήμερο ξόρκι αυτό μας βοηθά να ανοίξουμε τα μάτια και να αντικρίσουμε το μπροστά. Πολλοί είναι δέσμιοι του παρελθόντος τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα στην καθημερινότητα τους. Έτσι βοηθούμε τους εαυτούς μας να σπάσουν απο μόνους τους τα δεσμά.

21.00

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr