ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΗΓΑΝΟ διώχνει την αρνητική ενέργεια, τη ζήλεια & το κακό μάτι

18.00

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΗΓΑΝΟ διώχνει την αρνητική ενέργεια, τη ζήλεια & το κακό μάτι

18.00