ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

44.00

ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

44.00

Το σπουδαίο αυτό βιβλίο, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1911 στην Αγγλία, έχει αναγνωριστεί σαν κλασικό έργο στον χώρο του μυστικισμού και αποτελεί μια απαράμιλλη γενική εισαγωγή για τη μελέτη της φύσης και της ανάπτυξης της πνευματικής συνείδησης του ανθρώπου. Το βιβλίο αποτελείται από δυο μέρη: το πρώτο τιτλοφορείται «Η Μυστικιστική Πραγματικότητα», όπου εξηγείται η σχέση του μυστικισμού με τον βιταλισμό, την ψυχολογία κ.τ.λ. και το δεύτερο ονομάζεται «Ο Μυστικιστικός Δρόμος», όπου η Άντερχιλ πραγματεύεται την αφύπνιση, την κάθαρση και την εκπαίδευση του εαυτού στην άνοδό του πάνω στην ατραπό που οδηγεί στην ευδαιμονία της Ενιαίας Ζωής. Γιατί ο μυστικισμός σύμφωνα με την Άντερχιλ είναι η τέχνη της ένωσης με την Πραγματικότητα, και μυστικιστής είναι το άτομο εκείνο που έχει λίγο-πολύ φτάσει σ’ αυτήν την ένωση, ή τουλάχιστον στοχεύει σ’ αυτήν και πιστεύει ότι είναι δυνατό να τη φτάσει.