Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

22.00

Εξαντλημένο

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ

22.00

Εξαντλημένο

Από τους πολύ παλιούς χρόνους τα κεριά ήταν μια πηγή φωτός κ’ ένα σύμβολο άνεσης για τον άνθρωπο. Εξ αιτίας της πρωταχικής τους σημασίας στην καθημερινή ζωή, τα κεριά περιβλήθηκαν από μύθους και θρύλους, πράγμα που δείχνει πόσο πολύ τα εκτιμούσαν.