ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ MAGIC DOG ΙΑΣΠΗΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

20.00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ MAGIC DOG ΙΑΣΠΗΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

20.00