ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ

25.00

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ

25.00

Ο καθείς ειμπορεί να ερωτήση τον εαυτόν του, αν υπάρχη σκέψις μεγαλυτέρα του τί είμεθα, πόθεν ερχόμεθα, που πηγαίνομεν, και αν υπάρχη προσπάθεια δυναμένη να συγκριθή με το να υψωθή η ανθρώπινη διάνοια έως την σκέψιν του δημιουργού της.