Διαβάστε το Χέρι και το Φλιτζάνι (Οδηγός Καφεμαντείας- Χειρομαντείας)

12.00

Διαβάστε το Χέρι και το Φλιτζάνι (Οδηγός Καφεμαντείας- Χειρομαντείας)

12.00

Σε αυτή την έκδοση παρουσιάζονται οι τέχνες της καφεμαντείας και της χειρομαντείας, με τις βάση τις Ελληνικές παραδοσιακές ερμηνείες . Θα διαβάσετε λίγα λόγια για την ιστορία κάθε πρακτικής, μαζί με οδηγούς και τις τεχνικές ερμηνείας τους.