ΝΤΑΡΜΑ

ΕΞΤΑΣΗ – ΤΑ 7 ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΑΠΝΟΕΣ

15.00

ΝΤΑΡΜΑ

ΕΞΤΑΣΗ – ΤΑ 7 ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΑΠΝΟΕΣ

15.00

Η πραγματεία που παρουσιάζεται σ’ αυτό το βιβλίο, είναι ότι πιο συλλογικό μπορούσαμε να δώσουμε στο Ελληνικό αναγνωστικό κοινό, γύρω από την Αρχαία Σοφία, τον πανάρχαιο αυτόν κώδικα του Αποκρυφισμού. Δε ζητούμε να γίνει αποδεκτή κάθε θέση μας γύρω από την παρουσία του ανθρώπου σα μονάδα εδώ πάνω στον πλανήτη ή ακόμη για τον τρόπο επικοινωνίας και λειτουργίας με τις άλλες διαστάσεις. Το παραμικρότερο όμως σκίρτημα στη σκέψη σου θα ήταν για μας κάτι θετικό, μία μικρή επιτυχία. Τ’ αποτελέσματα αυτής της μελέτης και της εφαρμογής της, θα είναι συναρτώμενα της έφεσης για ανέλιξη, της προσπάθειας, της υπομονετικότητας και της δικής σου αντικειμενικότητας. Οι ασκήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν δύσκολες ή μεταφυσικά επικίνδυνες, γιατί η συνεχή επανάληψη των παραγγελμάτων και η απλή παρουσίαση της τεχνικής θα τις κάνουν απλές σαν μια ποιητική απαγγελία.