Φυλαχτό για την Ανύψωση στα Πάντα

Mandala στα Σανσκριτικά σημαίνει «Ιερό κέντρο» μακριά από τον γήινο κόσμο. Αυτό το ιερό σχέδιο οδηγεί όποιον το φοράει σε βαθύ διαλογισμό και τον φέρνει ένα βήμα πιο  κοντά στην πνευματική τελειότητα.

Μέγεθος (εκατ.) : 5,0 x4,8

55.00

Φυλαχτό για την Ανύψωση στα Πάντα

Mandala στα Σανσκριτικά σημαίνει «Ιερό κέντρο» μακριά από τον γήινο κόσμο. Αυτό το ιερό σχέδιο οδηγεί όποιον το φοράει σε βαθύ διαλογισμό και τον φέρνει ένα βήμα πιο  κοντά στην πνευματική τελειότητα.

Μέγεθος (εκατ.) : 5,0 x4,8

55.00

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr