ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΜΕ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΙΑ ΑΦΘΟΝΙΑ

Η Ελκτική του δύναμη προσφέρει πλούτο, ευημερία και άφθονα υλικά και πνευματικά αγαθά. Μας βοηθά στην επαγγελματική πρόοδο, τη θετική κοινωνική δράση και φέρνει σταθερότητα και τύχη. Χαρίζει αγάπη και ζωή και οικογενειακές υποθέσεις. 

15.00

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΜΕ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΙΑ ΑΦΘΟΝΙΑ

Η Ελκτική του δύναμη προσφέρει πλούτο, ευημερία και άφθονα υλικά και πνευματικά αγαθά. Μας βοηθά στην επαγγελματική πρόοδο, τη θετική κοινωνική δράση και φέρνει σταθερότητα και τύχη. Χαρίζει αγάπη και ζωή και οικογενειακές υποθέσεις. 

15.00