Σετ αρωματικά στικ και δέντρo ζωής με ημιπολύτιμους λίθους

Σετ στικ για συγκεκριμένες χρήσεις και ένα μίνι δέντρο της Ζωής με διάφορους ταιριαστούς ημιπολύτιμους λίθους

16.50

Σετ αρωματικά στικ και δέντρo ζωής με ημιπολύτιμους λίθους

Σετ στικ για συγκεκριμένες χρήσεις και ένα μίνι δέντρο της Ζωής με διάφορους ταιριαστούς ημιπολύτιμους λίθους

16.50