ΡΑΒΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

44.50

ΡΑΒΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΧΡΥΣΟΚΟΛΛΑ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

44.50