ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

38.50

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΟΡΓΟΝΙΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η ενέργεια του Οργονίτη είναι παρόμοια με αυτό που οι αρχαίοι αποκαλούσαν πράνα, τσι ή παγκόσμια ενέργεια.

38.50