ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΚΑΡΝΕΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ

Προσφέρει την ζωντάνια και το «κίνητρο» που απαιτείται για την επίτευξη μεγαλύτερης δημιουργικότητας και επαγγελματικής επιτυχίας. Θα αποτελέσει έναν «πολύτιμο σύμμαχο» σε όσους δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος.

25.00

ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΠΟ ΚΑΡΝΕΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ

Προσφέρει την ζωντάνια και το «κίνητρο» που απαιτείται για την επίτευξη μεγαλύτερης δημιουργικότητας και επαγγελματικής επιτυχίας. Θα αποτελέσει έναν «πολύτιμο σύμμαχο» σε όσους δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος.

25.00