ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΞΟΡΚΙ "ΤΕΛΕΙΟΥ ΓΑΜΟΥ"

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΞΟΡΚΙ ΓΙΑ”ΤΕΛΕΙΟ ΓΑΜΟ”

( ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 100%)

480.00

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΞΟΡΚΙ "ΤΕΛΕΙΟΥ ΓΑΜΟΥ"

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΞΟΡΚΙ ΓΙΑ”ΤΕΛΕΙΟ ΓΑΜΟ”

( ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 100%)

480.00

Περιγραφή

Όσο ένα ζευγάρι έχει την ωριμότητα να συζητά, έστω και μέσα από μια έντονη αντιπαράθεση, κάποιο πρόβλημα και να καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα ή κάποια απόφαση, θα είναι σε θέση να επαναφέρει την ισορροπία στη μεταξύ τους αλληλοεκτίμηση.
Διαφορετικά, αν ο ένας δηλαδή αισθάνεται μειονεκτικά ή ηττημένος θα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα δικαίωσης του εαυτού του, αλλά με την πάροδο του χρόνου ο τρόπος αυτός επικοινωνίας