Ενεργειακό Σαπούνι για την Καταπολέμηση κάθε Κακής Ενέργειας

Χρησιμοποιούμε αυτό το σαπούνι για κάθε Κακή Ενέργεια που μπορεί να μας κυνηγά. Είναι κατάλληλο για περιπτώσεις απόριψης, για συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα, την βασκανία και το μάτι, ακόμη και χωρισμούς.

16.00

Ενεργειακό Σαπούνι για την Καταπολέμηση κάθε Κακής Ενέργειας

Χρησιμοποιούμε αυτό το σαπούνι για κάθε Κακή Ενέργεια που μπορεί να μας κυνηγά. Είναι κατάλληλο για περιπτώσεις απόριψης, για συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα, την βασκανία και το μάτι, ακόμη και χωρισμούς.

16.00

Τα προϊόντα μας είναι διαβασμένα και ενεργοποιημένα από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας.

 

Με Αγάπη & Ενδιαφέρον,

www.thavmata-tixis.gr