ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ {Γόρδιος δεσμός}

Το κόσμημα είναι διαβασμένο και ενεργοποιημένο από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας

15.00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ {Γόρδιος δεσμός}

Το κόσμημα είναι διαβασμένο και ενεργοποιημένο από εμάς σε ώρες και ημέρες που είναι κατάλληλες ώστε να είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και επιθυμίες σας

15.00