ΑΡΩΜΑ "Εσθίρ"

Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει? Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση? Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα.!

50.00

ΑΡΩΜΑ "Εσθίρ"

Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει? Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση? Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα.!

50.00

Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει; Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση; Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα! Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει? Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση? Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα.! Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει? Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση? Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα.! Η τριπλή διάσταση του Έρωτα! Έρωτα ποιος σε γέννησε και αθάνατο σε έχει? Μην είσαι γη και ουρανός, προσκυνητές του αγέρα που σμίξανε τις Αύρες τους σε ετούτη εδώ τη πλάση? Εσύ σαν ήρθες γέννημα της μήτρας από το Σύμπαν, έσμιξες τα Πλάσματα και από εδώ ξεκίνα.!

Με αγάπη & ενδιαφέρον    

www.thavmata-tixis.gr